Reference

OPG MARINOVIĆ IVO – ĐURĐANCI

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na opremu (kupnja traktora, berača kukuruza i preše za sijeno) i kupnju stoke
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG LUKAČEVIĆ IVAN – TRNAVA

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na građevine (izgradnja objekta za skladištenje grožđa i mehanizaciju) i opremu (kupnja malčera).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG KRZNARIĆ VESNA – NOVA BUKOVICA

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupovinu zemljišta), opremu (kupnja traktora, traktorske freze, traktorskog malčera, kosilice i podrivača za voćnjake), nasade (podizanje nasada aronije i navodnjavanje kap po kap na postojećem nasadu).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG TOMIČIĆ KATA – ĐAKOVO

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta) i opremu (kupnja malčera).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG IVANČIĆ MILICA – PODGORAČ

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupovina zemljišta) i nasade (podizanje nasada i postavljanje ograde) Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG HARDI TONI – ĐAKOVO

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta), opremu (kupnja atomizera, usisavača plodova lješnjaka, drobilice lješnjaka i traktorske kosilice), nasade (podizanje nasada lješnjaka) i podizanje ograde za voćnjak.
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG GRGIĆ MARINA – ĐAKOVO

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta) i opremu (kupnja traktora).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG GRANAT MATIJA – DONJA MOTIČINA

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na opremu (kupnja atomizera, malčera i traktora), nasade (podizanje nasada oraha) i troškove podizanja ograde voćnjaka.
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG ĐURIĆ DANIJEL – IVANOVCI GORJANSKI

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta), građevine (montažni objekt za držanje pura, ograđivanje postojećeg voćnjaka), opremu (kupnja malčera) i nasade (kupnja sadnica i sadnja)
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG PAČARIĆ DRAŽEN – KORITNA

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na građevine (podizanje plastenika) te opremu (kupnja fotonaponskog mogula, traktora, motokultivatora te ostale mehanizacije)
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.