Reference

OPG MILIČEVIĆ IVANA – NAŠICE

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupovina zemljišta), građevine (ograđivanje voćnjaka), nasade (podizanje nasada)
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG BRTAN MIRJANA – ZADAR

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na opremu (kupnja bačve za skladištenje, traktora, berača maslina i prikolica) te ostala oprema.
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

PALAČE OBRT – PIŠKOREVCI

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta), opreme (kupnja malčera) i nasade (kupnja sadnica lješnjaka).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

18. OPG PAP PERO – TRNAVA

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta) i opremu (kupnja pluga, rasipača gnojiva, freze i malčera).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

19. OPG SUČIĆ NEVENKA – ĐAKOVO

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na opremu (kupnja traktora, prskalice, sijačice, tanjurače i kultivatora).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG SVALINA KATICA – SATNICA ĐAKOVAČKA

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na opremu (kupnja malčera, atomizera, freze i traktora) i troškove izrade projekta.
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG ĐURĐICA ŠIMIĆ – TRNAVA

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na opremu (kupnja traktora, malčera i atomizera) i nasade (podizanje nasada lješnjaka).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG TANČIK BRANKA – ĐAKOVO

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na opremu ( kupnja traktora, pluga, freze, traktorske kosilice, malčera, atomizera i električnih škara).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG RAKOVIĆ DARIJA – ĐAKOVO

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta).
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.

OPG JAGODIĆ JOSIP – GORJANI

 • Prijavili smo i proveli projekt za potporu malim gospodarstvima – operacija 6.3.1.
 • Ulaganje se odnosi na zemljište (kupnja zemljišta) i opremu (kupnja traktora)
 • Klijent je ostvario potporu od 15.000 eura.