Za financijske instrumente za poljoprivredu i ruralni razvoj osigurano više od 384 milijuna kuna

  • Naslovna
  • Novosti
  • Za financijske instrumente za poljoprivredu i ruralni razvoj osigurano više od 384 milijuna kuna

Iskazani interes krajnjih primatelja financijskih instrumenata koje provodi HAMAG-BICRO prepoznat je od strane Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te je alokacija za financiranje Malih zajmova za ruralni razvoj povećana s 89,5 milijuna kuna na 285,2 milijuna kuna. Hardi Consulting je do sada sudjelovao u realizaciji više od 60 takvih zajmova a naši korisnici su za financiranje planiranih ulaganja ostvarili preko 20.000.000,00 kn. Više o povećanju alokacije na https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/za-financijske-instrumente-za-poljoprivredu-i-ruralni-razvoj-osigurano-vise-od-384-milijuna-kuna/3762

Povratak