Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

  • Naslovna
  • Novosti
  • Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Od danas je moguće podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2021. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Zahtjevi se zaprimaju do 26.11.2021. godine.

 

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja:

  • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
  • su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna 2021. godine ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna 2021. godine
  • su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine
  • su prisutna na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine, imaju evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

 

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su:

  • testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
  • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
  • nazočni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine.

 

Za više informacija posjetite  https://www.apprrr.hr/program-potpore-za-unaprjedenje-uzgoja-ovaca-i-koza-za-razdoblje-od-2021-do-2023-godine-rok-za-prijave-do-26-studenog/ ili  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2013.html

Povratak