Potpora za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

  • Naslovna
  • Novosti
  • Potpora za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Od sutra, 10.02.2021. kreću prijave za potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.  Potpore su namijenjene uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele, tovne junadi i krmača te proizvođačima jabuka, mandarina i krumpira. Prijave traju do 05.03.2021.

Više o samim mjerama i uvjetima prihvatljivosti pročitajte na https://www.apprrr.hr/obavijest-o-novoj-potpori-za-primarne-proizvodace-zbog-otezanih-uvjeta-poslovanja-uzrokovanih-pandemijom-bolesti-covid-19/ i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_200.html

Povratak