Objavljeni novi natječaji iz podmjere 4.1.

Objavljena su tri nova natječaja iz podmjere 4.1.:

4.1.1.»Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u tov svinja,

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za natječaj za tip operacije 4.1.1. je 200.000.000,00 HRK od čega:

– 120.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
– 80.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO).

4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za tip operacije 4.1.2 je 67.000.000,00 HRK.

4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za tip operacije 4.1.3. iznosi 141.865.200,00 HRK.

Rok za prijavu traje od 1. ožujka 2022. godine do 27. travnja 2022. godine.

Detaljnije o natječajima te pronađite na https://www.apprrr.hr/objavljena-tri-natjecaja-iz-podmjere-4-1/https://www.apprrr.hr/objavljena-tri-natjecaja-iz-podmjere-4-1/

Povratak