Projekti iz Programa ruralnog razvoja

  • Naslovna
  • Projekti iz Programa ruralnog razvoja

Svojim klijentima pružamo potpunu uslugu vezanu uz financiranje projekata bespovratnim potporama iz EU fondova i ostalih izvora.  Usluga se sastoji od tri dijela:

 

  • Priprema – osmišljavanje projekta i provjera isplativosti prijave
  • Prijava – izrada projektnog sažetka, poslovnog plana, investicijske studije ili studije izvodljivosti
  • Provedba i izvještavanje


Mjere za koje provodimo izradu projekata su:

Mjere koje će se provoditi su sljedeće:
Mjera 1. Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 
Mjera 2. Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 
Mjera 3. Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu 
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu 
Mjera 5. Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 
Mjera 6. Razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poslovanja 
Mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 
Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma 
Mjera 9. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača 
Mjera 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti 
Mjera 11. Ekološki uzgoj 
Mjera 13. Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
Mjera 16. Suradnja
Mjera 17. Upravljanje rizicima
Mjera 19. LEADER
Mjera 20. Tehnička pomoć