Projekti iz EU fondova

Svojim klijentima pružamo potpunu uslugu vezanu uz financiranje projekata bespovratnim potporama iz EU fondova i ostalih izvora.  Usluga se sastoji od tri dijela:

 

  • Priprema – osmišljavanje projekta i provjera isplativosti prijave
  • Prijava – izrada projektnog sažetka, poslovnog plana, investicijske studije ili studije izvodljivosti
  • Provedba i izvještavanje